Báo giá thiết kế tháng 1/2016

Giá thiết kế căn hộ: 150.000 VND/m2